Sanitaire Treinen

GESCHIEDENIS VAN DE MEDISCHE DIENSTEN

DE SANITAIRE TREINEN   1940

LES TRAINS SANITAIRES 1940


Voor de evacuatie van zijn gewonde militairen beschikte de Belgische Militaire Geneeskundige Dienst over sanitaire treinen.  De Militiaire Gezondheidsdienst beschikte in mei 1940

over 18 treinen :


2 treinen voor liggend vervoer (TLV) bestaande uit 11 wagons en 2 bagagewagens (300 plaatsen),


13 treinen voor gemengd vervoer (TGV) samengesteld uit 8 wagons en 2 bagagewagens voor 120 liggende en 240 zittende gewonden,


1 trein voor zittend vervoer (TZV)met 320 plaatsen en 2 treinen van ongeveer 450 plaatsen samengesteld uit 5 wagons en 22 bagagewagens waarvan 20 gesloten.


Iedere trein werd bevolen door 1 officier-geneesheer die voor het gemengd vervoer over

27 brancardiers waaronder 1 aalmoezenier beschikte.


Deze evacuatiedienst was oorspronkelijk gestationeerd te Deinze bij Gent.

Ook Muizen Mechelen wordt vermeldt als basis.


Tijdens de 18 daagse veldtocht worden zij ingezet voor de evacuatie van gewonden afkomstig vanuit de hospitalen richting Frankrijk- Berck Plage.


Vaak droegen de treinen geen Rode Kruis symbool en dat zorgde voor pijnlijke vergissingen.


************************************************************


Le Service de Santé militaire avait à sa disposition des trains sanitaires .

En Mai 1941, il était en possession d'environ 18 trains :


2 trains pour transport couché (TLV) composé de 11 wagons et deux wagons à bagages (300 places)


13 trains pour le trafic mixte (TGV) composé de huit wagonss et deux wagons à bagages pour 120 blessés couchés et 240 blessés assis,


1 Train pours transport assis (TZV) avec 320 placess et deux trains d'environ 450 places assises composés de cinq wagons et 22 wagons à bagages dont 20 fermés.


Chaque train était commandé par un officier - médecin qui, par ex. pour le trafic mixte, avait 27 brancardiers dont un aumônier.

Ce service d'évacuation a été stationné à Deinze, près de Gand.

Muizen Mechelen est également mentionné comme base.


Au cours de la campagne de 18 jours, ils sont déployés pour l'évacuation des blessés venant de la direction des hôpitaux France- Berck Plage.


Souvent, les trains ne portaient pas le symbole de la Croix-Rouge, ce qui a causé des erreurs douloureuses.
Sources/Bronnen

R Weise  De plate Oostende

18 daagse veldtocht wikispaces

Sanitaire wagon type M1  1940

Bron 18daagse veldtocht wikispaces

Sanitaire wagon Type M1 Binnenzicht

Bron 18daagse veldtocht wikispaces.