Lidmaatschap

VRIENDENKRING VOOR OUDGEDIENDEN VAN DE MEDISCHE DIENST

AMICALE DES ANCIENS DU SERVICE MEDICAL

 
 
 
 
 
 
 
 
Ja/Oui
Nee/Non
 
 
 
 
 
 

HOE LID WORDEN ?

Comment devenir membre ?


Het lidmaatschap bedraagt 20  euro per jaar.

Le coût pour être membre s'élève à 20 € par an.


Vul het aanmeldingsformulier in en stuur het online of via e mail op aan

Remplissez le formulaire d'adhésion et envoyez le online ou par email à

ronny.peeters@vromd-adasm.be   


Voer de betaling uit via onze rekeningnummer.

Faites le payement via notre compte bancaire

IBAN BE32 7512 0767 3202

BIC    AXABBE22


Vermeld in de referentie uw naam en aanvraag lidmaatschap.

Mettez en référence votre nom et demande d'adhésion.


Vanaf het ogenblik dat het lidgeld ontvangen is sturen wij u uw lidkaart e

Sitôt le payement recu, nous vous enverrons votre carte de membre.


Indien u deel wenst te nemen aan herdenkingen of activiteiten zoals het bemannen van infostands vink dan Ja aan op het aanmeldingsformilier

Wij houden uw dan op de hoogte welke activiteiten er op de agenda staan.

Si vous désirez participer aux activités de commémoration ou les stands info, cliquez la case Oui sur le formulaire d'adhésion.

Nous vous tierndrons au courant des activités planifiée sur l'agenda

ONZE LIDKAART

Notre carte de membre

VROMD-ADASM, 

Ronny Peeters, Ridderveld 5 

2610 Wilrijk-Antwerpen

Call 0475/875.029 of 0472/438.369

E-mail: ronny.peeters@vromd-adasm.be