Entiteiten heden

GESCHIEDENIS VAN DE MEDISCHE DIENSTEN

Commando Medische Component Comopsmed

Evere

Militair Hospitaal Koningin Astrid MHKA 

Neder over Heembeek
Men startte met de bouw van het hospitaal in 1974, in september 1980 kon men de eerste patienten ontvangen.

Het hospitaal heeft een capaciteit van ongeveer 150 bedden in vredestijd en 300 bedden gedurende tijden van crisis.

Het militair hospitaal Koningin Astrid is befaamd voor haar brandwondencentrum


Il a commencé en 1974 et en Septembre 1980, nous avons reçu les premiers patients. Il a une capacité de 150 lits en temps de paix

et en temps de crise peut étendre à 300 lits. L'hôpital est réputé pour ses brûlures.


Competentiecentrum Medische dienst CCmed

Neder over Heembeek

1ste element voor Medische Interventie 1 EMI

Nieuwpoort


Het 1 Element voor Medische Interventie is gevestigd in Lombardsijde en telt 190 personeelsleden.


Elementen voor Medische Interventie (EMI) zijn gespecialiseerde bataljons die de eenheden medisch ondersteunen. Hun opdrachten zijn:


medische steun leveren tijdens militaire operaties, door middel van hulpposten, veldhospitalen en medische evacuaties

medische steun leveren aan de militaire eenheden in België en bij rampen ook aan de bevolking

het medisch materieel up-to-date houden

medisch-technische opleidingen organiseren

(bron mil.be)


HET HYPERBAAR CENTRUM TE ZEEBRUGGE


Het Hyperbaar centrum op de marinebasis van Zeebrugge maakt deel

uit van het 1ste EMI met als basis te Nieuwpoort.

De verplegers en ambulanciers die een opleiding tot hyperbarist hebben

genoten doen hun trainingsactiviteiten in de hyperbare instalaties en kunnen

ook worden opgeroepen voor het uitvoeren van behandelingen.

Zij zijn echter niet exclusief verbonden aan de hyperbarekamer maar doen ook

dienst op zee aan boord van schepen.  Aan het centrum is dus geen vast personeel

verbonden behoudens één onderofficier technicus die instaat voor het dagelijks onderhoud

(bron; De kamer, schriftelijke vraag Ronald DeFreyne 4/4/2012, response mindef 9/5/12)
2de element voor Medische Interventie  2 EMI

Leopoldsburg

3de element voor Medische Interventie 3 EMI

Marche en Famenne

4de element voor Medische Interventie 4 EMI

Peutie

5de element voor Medische Interventie 5 EMI

Nivelles